Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - gäller

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdbegäran
Till
 Vårdbegäranstatus
Pm Status Utkast
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram