Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan leda till

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdåtagande
Till
 Vårdbegäran
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram