Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - initierar

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Individanpassad vårdprocess
Till
 Vårdbegäran för egen räkning
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram