Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är ett

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
Till
 Potentiellt hälsotillstånd
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram