Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - utförs av innehavare av

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Deltagande
Till
 Roll
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram