Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - uttrycks i

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Kontaktorsak
Till
 Vårdbegäran från tredje part
Pm Status Utkast
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram