Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdenhet
Till
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram