Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - utförs av innehavare av

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Roll
Till
 Deltagande
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram