Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras inom

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i patientjournal
Till
 Individanpassad vårdprocess
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram