Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdbegäran från tredje part
Till
 Vårdbegäran
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram