Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Plats
Till
 Roll för plats
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram