Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar rollen

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vård- och omsorgspersonal
Till
 Person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram