Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - syftar till att uppnå

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vård- och omsorgsplan
Till
 Måltillstånd (inom vård och omsorg)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram