Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - har uppdrag för

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Annan person
Till
 Organisation
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram