Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - följer

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Dokument
Till
 Tillämpad modell
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram