Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - används i

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Resurs (inom socialtjänst)
Till
 Aktivitet (inom socialtjänst)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram