Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - verkställs inom ramen för

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Individuellt inriktad insats
Till
 Uppdrag
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram