Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom vård och omsorg)
Till
 Organisation
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram