Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - initierar

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vård- och omsorgsinitiering
Till
 Individanpassad process  
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram