Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - avser

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i patientjournal eller personakt
Till
 Vård- och omsorgstagare
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram