Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - har uppdrag för

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom socialtjänst)
Till
 Socialtjänstpersonal
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram