Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras som

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i patientjournal
Till
 Vårdkontakt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram