Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - ansvarar för

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom vård och omsorg)
Till
 Uppgift i patientjournal eller personakt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram