Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - utförs på

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Plats
Till
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram