Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras av

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Beslutsstatus
Till
 Vård- och omsorgspersonal
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram