Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Ansökan om bistånd
Till
 Aktualisering
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram