Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Statens institutionsstyrelse
Till
 Organisation (inom socialtjänst)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram