Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - innehåller

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Dokument
Till
 Uppgift i personakt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram