Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - avser påverka eller utreda

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Ordination
Till
 Hälsotillstånd
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram