Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - (Företrädare -> Förmyndare)

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Företrädare
Till
 Förmyndare
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram