Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras inom

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i patientjournal eller personakt
Till
 Individanpassad process (inom vård och omsorg)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram