Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan behöva dokumenteras om

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Brukare
Till
 Kommunikationssätt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram