Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är ett

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
Till
 Tillstånd (inom socialtjänst)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram