Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar rollen

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Hälso- och sjukvårdspersonal
Till
 Person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram