Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan utföra

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom socialtjänst)
Till
 Uppdrag
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram