Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - (Anhörig -> Annan person)

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Anhörig
Till
 Annan person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram