Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - har

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Deltagande
Till
 Organisation
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram