Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - (Företrädare -> Ombud)

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Företrädare
Till
 Ombud
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram