Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - (Företrädare -> Förvaltare)

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Företrädare
Till
 Förvaltare
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram