Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan helt eller delvis tillgodoses av

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Behov
Till
 Individuellt inriktad insats
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram