Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan bestämmas och benämnas som

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Observerat hälsotillstånd
Till
 Diagnos
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram