Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - (Närstående -> Annan person)

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Närstående
Till
 Annan person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram