Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan påverka

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Omgivningsfaktorer
Till
 Tillstånd (inom socialtjänst)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram