NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Organisation länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Organisation (inom vård och omsorg)
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI