NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Omgivningsfaktorer länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.

Omgivningsfaktorerna kan påverka vård- och omsorgstagarens tillstånd.

Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer
 Tillstånd (inom vård och omsorg)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI