NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Hälsoärende länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälsoärendet är en gruppering av de individanpassade vårdprocesser som har startat med samma kontaktorsakstyp.

Relationer
Namn Början Slut
 ingår i : Association
 Individanpassad vårdprocess
 Hälsoärende

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Hälsoärende i Socialstyrelsens termbank
ärende som håller samman vårddokumentation från en eller flera relaterade individanpassade vårdprocesser

Anmärkning: Hälsoärendet bidrar till att vårddokumentation från patientens olika vårdprocesser kopplas samman och bildar underlag till en helhetsbild av patientens problem och behov. Det kan avse genomförd, pågående och planerad vård och behandling. Hälsoärendet gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal och patienten själv att följa den individanpassade vårdprocessen och hitta relevant information om genomförd och planerad vård och behandling både inom och över organisatoriska gränser och/eller vårdgivargränser enligt gällande lagar. Exempelvis cancervård inbegriper ofta vård på flera vårdnivåer och kan ges av flera vårdgivare, och informationen i hälsoärendet kan följa patienten mellan vårdgivare, t.ex. kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Hälsoärende är en vy över dokumentation från individanpassade vårdprocesser med samma kontaktorsakstyp. Notera att hälsoärende därför inte finns i informationsmodellen.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI