NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Aktivitet (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, ställningstagande, genomförande och uppföljning.

Relationer
Namn Början Slut
 används i : Association
 Resurs (inom vård och omsorg)
 Aktivitet (inom vård och omsorg)
 kan föranleda : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg)
 Aktivitet (inom vård och omsorg)
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI