NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Ordination länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd

 

Med behörig hälso- och sjukvårdspersonal avses ’behörig att ordinera den aktuella hälso- och sjukvårdsåtgärden’, dvs. en ordinatör.  

 

Beslutet som en sjuksköterska tar att göra en dosjustering enligt mål- och mätvärden är inte en ordination i sig.

 

Exempel på ordination som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit är läkemedelsordination enligt HSLF-FS 2017:37.

 

Observera att begreppet ordination i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Ordination
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 avser påverka eller utreda : Association
 Ordination
 Hälsotillstånd
 avser : Association
 Ordination
 Planerad aktivitet

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI