NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Kommunikationssätt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en patient vill använda språket finska i kommunikation kring sin hälsa, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns hälsa på georgiska. Ett annat exempel är en patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.

En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för talat språk, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på kommunikationssätt är att kommunicera med hjälp av talat språk, bokstavstavla eller med röst- och talhjälpmedel. Talat språk och teckenspråk väljs från kodverket ISO 639-3 med OID 1.0.639.3. 

föredraget 0..1 BL_NONNULL

Angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget. En individ kan välja fler än ett kommunikationssätt som föredraget.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera om det inte framgår av attributet kod.

Relationer
Namn Början Slut
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Kommunikationssätt
 Annan person
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Kommunikationssätt
 Patient

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Kommunikationssätt
Koncept Text Kommunikationssätt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI