NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Samtyckesbeslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I vård och omsorg är det endast vård- och omsorgstagaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig vård- och omsorgspersonal. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Inom socialtjänst finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Beslut (inom vård och omsorg)
 Samtyckesbeslut
 är en : Association
 Beslut (inom vård och omsorg)
 Samtyckesbeslut
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke
  : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank
tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI